Contacto

620 98 52 55

xjarquitecte@gmail.com    De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Xavi Juanola, amb la finalitat d'atendre les vostres consultes. En compliment de la normativa vigent, Xavi Juanola informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment. Us informem que el tractament de les vostres dades està legitimat pel vostre consentiment. Xavi Juanola informa que procedirà a tractar les vostres dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Xavi Juanola es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o es rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D'acord amb els drets que us confereixen a la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificación, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament. d'aquests, dirigint la vostra petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@xavijuanola.com. Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. L´enviament d´aquestes dades implica l´acceptació d´aquesta clàusula.